Veiligheid is van ons allemaal

Stel je onze werkdagen voor waarin iedereen veilig en gezond weer naar huis gaat. Bij Fudura nemen we beveiliging serieus — of we werken helemaal niet!

Onze visie

Veiligheid is zo eenvoudig als thuiskomen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het vereist moeite en focus om dit daadwerkelijk te behalen. Op elk niveau van Fudura, zetten wij stappen om onze organisatie professioneler en veiliger te maken. En deze inspanning gaat niet alleen over technologie, maar juist over bewustwording van werknemers en managers.

Onze ambitie

Verminderen van alle incidenten en leren van degenen die zich voordoen. We hebben een 0 ongevallen doel op het oog.

Onze drijvende kracht is om ervoor te zorgen dat iedereen gezond thuiskomt.

Wij stellen duidelijke normen en waarden vast op het gebied van veiligheid vanuit management en leiderschap.

“Veiligheid voorop” is ons motto in alles wat we doen. Wij zorgen voor veiligheid met leiderschap, inzet van medewerkers en communicatie.

Werken in de techniek 6

Onze bouwstenen voor veilig werken zijn:

Werken in de techniek 7

Leiderschap

Leiders bij Fudura zetten de toon. Ze zijn het levende voorbeeld van onze veiligheidscultuur en tonen daadkracht. Zij zorgen ervoor dat:

  • Niemand wordt blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie of agressie.
  • Elke medewerker open en eerlijk kan melden, er ruimte is voor dialoog en er met elkaar van incidenten wordt geleerd.
  • We continue werken aan het verbeteren van onze processen en werkmethoden, waarbij een excellente organisatie centraal staat.
  • We een beroep doen op het aanwezige vakmanschap en dat dit door training en coaching constant wordt geborgd.
  • De geldende wetgeving wordt gevolgd.
  • Iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de regels en afspraken met betrekking tot VGWM.

Medewerkers

Van onze medewerkers verwachten we dat ze hun professionaliteit benutten en verantwoordelijkheid nemen in het naleven van ons beleid. We houden al onze medewerkers in de Fudura-familie uitgerust met de juiste richtlijnen, instructies, voorlichting en welke beschermingsmiddelen ze nodig hebben.

Als directie kun je ons aanspreken op:

 Het nemen van verantwoordelijkheid, tonen van voorbeeldgedrag en zichtbaar leiderschap.

 Onze inspanning om een eerlijke, open en rechtvaardige veiligheidscultuur te stimuleren en in stand te houden.

Transparantie in het delen van informatie over veilig en gezond werken.

Het is transparant dat bij Fudura veiligheid centraal staat in alles wat we doen. Onze voortgang en ondernemerschap in veiligheid, onze groeiende expertise en toewijding aan veiligheid zijn duidelijk. We staan altijd open voor gesprekken over veiligheidsbeleid en zijn klaar om direct veranderingen aan te brengen indien nodig. Veiligheid gaat bij ons altijd voor. We dragen samen zorg voor de veiligheid, gezondheid en het milieu, we zullen ons blijven inzetten om dit te verbeteren.