Veiligheid is van ons allemaal

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Veiligheid is namelijk een manier van werken. Bij Fudura werken we veilig of we werken niet!

Onze visie

Iedereen elke dag weer veilig thuis. Het klinkt eenvoudig en we gaan er altijd vanuit dat dit automatisch goed gaat. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het vraagt veel aandacht en inspanning om dit ook echt te realiseren. Binnen Fudura werken we structureel aan het professionaliseren van onze organisatie op het gebied van veiligheid. Niet alleen in techniek, maar juist ook in de bewustwording van medewerkers en leidinggevenden.

Onze ambitie

Wij geloven er in dat alle incidenten te voorkomen zijn en dat we kunnen leren van de incidenten die wel gebeuren. We streven naar 0 ongevallen.

Dat alle medewerkers elke dag gezond thuiskomen, daar zorgen we met elkaar voor.

Vanuit management en leiderschap zijn we duidelijk in de normen en waarden voor veiligheid.

Veiligheid heeft de eerste prioriteit in ons dagelijkse gedrag. Daar is altijd tijd voor.

Onze bouwstenen voor veilig werken zijn:

Leiderschap

Onze leidinggevenden geven het goede voorbeeld en tonen daadkracht in het veiligheidsleiderschap. Zij zorgen ervoor dat:

  • Niemand wordt blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie of agressie.
  • Elke medewerker open en eerlijk kan melden, er ruimte is voor dialoog en er met elkaar van incidenten wordt geleerd.
  • We continue werken aan het verbeteren van onze processen en werkmethoden, waarbij een excellente organisatie centraal staat.
  • We een beroep doen op het aanwezige vakmanschap en dat dit door training en coaching constant wordt geborgd.
  • De geldende wetgeving wordt gevolgd.
  • Iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de regels en afspraken met betrekking tot VGWM.

Medewerkers

Van de medewerkers die bij of voor Fudura werken verwachten wij, dat zij vanuit hun vakmanschap hun verantwoordelijkheid nemen in het naleven van het beleid. Fudura verstrekt daarvoor richtlijnen, zorgt voor instructie en voorlichting en verstrekt alle benodigde (beschermings)middelen.

Als directie kunt u ons aanspreken op

 Het nemen van verantwoordelijkheid, tonen van voorbeeldgedrag en zichtbaar leiderschap.

 Onze inspanning om een eerlijke, open en rechtvaardige veiligheidscultuur te stimuleren en in stand te houden.

Transparantie in het delen van informatie over veilig en gezond werken.

De directie houdt zich regelmatig en gestructureerd op de hoogte van de uitwerking en de naleving van dit veiligheidsbeleid en zal waar nodig het beleid direct aanscherpen. Op deze wijze werken wij continu met elkaar aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu.